COOKIESBELEID

CAMPING RIFORT, SA (), bevat via dit document haar beleid voor het verzamelen en verwerken van cookies, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 22.2 van Wet 34/2002 van 11 juli op de diensten van de Society of Information and Electronic Commerce (LSSICE).

De cookies worden opgeslagen in de eindapparatuur van de gebruiker (computer of mobiel apparaat) en verzamelen informatie bij het bezoeken van de website www.campingrifort.com, met als doel de bruikbaarheid te verbeteren, de gewoonten of navigatiebehoeften van de gebruikers te kennen om zich aan te passen aan hen, evenals om informatie voor statistische doeleinden te verkrijgen. In het geval van gebruikers die al klant zijn van CAMPING RIFORT, SA (), zal de informatie die met cookies wordt verzameld ook dienen voor hun identificatie wanneer ze toegang krijgen tot de verschillende tools die CAMPING RIFORT, SA () ter beschikking stelt voor het beheer van de diensten.

Dit cookiebeleid is van toepassing op gebruikers die vrijwillig de webpagina’s van CAMPING RIFORT, SA () bezoeken, formulieren voor het verzamelen van gegevens invullen, toegang krijgen tot de tools die CAMPING RIFORT, SA () ter beschikking stelt aan haar klanten om hun diensten te beheren, of gebruik maken van elke andere dienst aanwezig op de website die betrekking heeft op de mededeling van gegevens aan CAMPING RIFORT, SA (), of de toegang tot gegevens door CAMPING RIFORT, SA (), voor het verlenen van hun diensten.

CAMPING RIFORT, SA () informeert de gebruikers van haar webpagina’s over het bestaan van cookies en stelt dit beleid ter beschikking om hen te informeren over het gebruik en doel ervan. Het blijven bladeren door de pagina’s impliceert kennis en acceptatie van dit beleid door de genoemde gebruikers.

CAMPING RIFORT, SA () gebruikt de volgende soorten cookies:

Geclassificeerd door eigendom:

* Eigen cookies: rechtstreeks verzonden en beheerd door CAMPING RIFORT, SA.

* Cookies van derden: verzonden en beheerd door een derde partij buiten CAMPING RIFORT, SA, anoniem, met als doel statistische analyses uit te voeren van de navigatie op de webpagina’s van CAMPING RIFORT, SA.

Geclassificeerd op doel:

* Technische en/of personalisatiecookies: ze vergemakkelijken de navigatie door de sessie te identificeren, toegang te verlenen tot tools met beperkte toegang en door de beschikbare opties aan te passen. Ze maken de levering van de eerder door de gebruiker gevraagde dienst mogelijk.

* Analyse- en/of advertentiecookies: ze maken het mogelijk om het aantal ontvangen bezoeken in de verschillende secties van de webpagina’s, de gewoonten en tendensen van de gebruikers te kennen en bijgevolg de navigatie en de service aangeboden door CAMPING RIFORT te kunnen verbeteren, SA (in wezen Google Analytics), evenals het beheer van de advertentieruimten die zijn opgenomen in de webpagina die door de gebruiker wordt bezocht. Het verzamelt anoniem gegevens om gebruikersprofielen te verkrijgen.

Ingedeeld op duur:

* Sessiecookies: verzamelen en bewaren gegevens terwijl de gebruiker de webpagina bezoekt.

* Permanente cookies: verzamelen en bewaren gegevens op de terminal van de gebruiker voor een variabele periode, afhankelijk van het doel waarvoor ze zijn gebruikt.

De bewaartijd van de cookies hangt af van het type in kwestie en zal altijd het minimum zijn dat nodig is om het doel ervan te bereiken.

In elk geval kunnen gebruikers hun browser zo configureren dat deze de ontvangst van alle of sommige cookies uitschakelt of blokkeert. Het feit dat u deze cookies niet wenst te ontvangen vormt geen belemmering om toegang te krijgen tot de informatie op de websites van CAMPING RIFORT, SA hoewel het gebruik van sommige diensten beperkt kan zijn. Indien, nadat de toestemming voor het ontvangen van cookies is verleend, men deze wil intrekken, moeten de cookies die op de computer van de gebruiker zijn opgeslagen, worden verwijderd via de opties van de verschillende browsers.

De manier om de verschillende browsers te configureren om de acties uit te voeren die in de vorige paragrafen zijn aangegeven, kan worden geraadpleegd in:

* Verkenner: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

* Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

* Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

_______________________________

Andere gegevens die op de website moeten worden vermeld, afhankelijk van de dienst of het product dat door de onderneming wordt aangeboden:

– Gedragscodes waaraan zij zich houden.

– Gegevens met betrekking tot de administratieve vergunning die nodig is voor de uitoefening van de activiteit.

– Gegevens van vereniging en academische titel van professionals die een gereglementeerde activiteit uitoefenen.

– Aanvullende informatie bij toegang tot de dienst via een extra tarief telefoonnummer.

– Als u ook online contracten afsluit, moet u voorafgaand aan het contractproces de volgende informatie toevoegen:

* Te volgen procedures om online te huren.

* Of het elektronische document van het contract wordt gearchiveerd en of het toegankelijk is.

* Technische middelen om fouten bij het invoeren van gegevens te identificeren en te corrigeren.

* Taal of talen waarin het contract kan worden geformaliseerd.

* Algemene voorwaarden waaraan het contract, indien van toepassing, onderworpen is.

* Bevestig de totstandkoming van het contract elektronisch door een ontvangstbevestiging van de geplaatste bestelling te sturen.