PRIVACYBELEID

Via deze website worden geen persoonlijke gegevens verzameld van gebruikers zonder hun medeweten, noch worden ze doorgegeven aan derden.
Om ons cookiebeleid te kennen, gebruikt om informatie van gebruikers te verzamelen, lees het gedeelte Cookiebeleid van onze website.
Basisinformatie over gegevensbescherming
Hieronder informeren wij u over het gegevensbeschermingsbeleid van CAMPING RIFORT, SA
Wie is verantwoordelijk voor de behandeling?
De persoonlijke gegevens die rechtstreeks van de belanghebbende kunnen worden verzameld, zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen worden opgenomen in de overeenkomstige verwerkingsactiviteit die eigendom is van CAMPING RIFORT, SA
Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
We verzamelen uw persoonsgegevens bij verschillende gelegenheden:

• Elke keer dat u rechtstreeks contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via het contactgedeelte of een ander gedeelte waarin u een webvragenlijst invult. of via de telefonische klantenservice om informatie op te vragen over onze producten en diensten.
• Wanneer u een product of dienst rechtstreeks bij ons koopt of contracteert.
• Wanneer u deelneemt aan onze directmarketingcampagnes, bijvoorbeeld door de verzending van onze nieuwsbrief te accepteren of deel te nemen aan een promotie via onze websites waarvoor u een online formulier moet invullen met uw persoonlijke gegevens.
De producten en diensten van CAMPING RIFORT, SA, evenals zijn promotiecampagnes, zijn voornamelijk gericht op en ontworpen voor volwassenen. In die zin zullen wij uw persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als u minimaal 16 jaar oud bent. behoudt zich het recht voor om de leeftijd te controleren van personen die persoonsgegevens verstrekken. Alle gegevens van een persoon jonger dan 16 jaar worden verwijderd.
Wij zouden het op prijs stellen als u ons zou willen helpen uw persoonsgegevens up-to-date te houden door ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw contactgegevens of voorkeuren.
Welke informatie kunnen we over u verkrijgen?
Via de verschillende diensten en contactkanalen die in dit privacybeleid worden beschreven, kunnen de volgende soorten gegevens over u worden verzameld, afhankelijk van uw relatie met de verwerkingsverantwoordelijke:
• Cliënten en gebruikers: Identificatie- en contactgegevens: nummer, adres, telefoonnummers, e-mail. Economische gegevens: bankrekeningnummer / creditcardnummer.
• Medewerkers: Identificatie- en contactgegevens: nummer, adres, telefoonnummers, e-mail. Economische gegevens: bankrekeningnummer. Academische en professionele gegevens. Afgeronde studies en kwalificaties. Gegevens over werkgelegenheid en sociale zekerheid. Persoonlijke kenmerken: burgerlijke staat, geboortedatum en -plaats, leeftijd, geslacht, nationaliteit en percentage arbeidsongeschiktheid.

Aanvragers: Identificatie- en contactgegevens: nummer, adres, telefoonnummers, e-mailadres. Academische en professionele gegevens. Afgeronde studies en kwalificaties. Gegevens over werkgelegenheid en sociale zekerheid. Persoonlijke kenmerken: burgerlijke staat, geboortedatum en -plaats, leeftijd, geslacht, nationaliteit en percentage arbeidsongeschiktheid.
Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
Vanwege uw status als gebruiker van de website zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens verwerken om de door u gestelde vraag te beantwoorden en u commerciële informatie te verstrekken over de producten en diensten van het bedrijf.
Voor uw conditie als abonnee op onze nieuwsbrief, zullen wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt behandelen om u onze commerciële communicatie op tijd te sturen. Als klant verwerken wij uw gegevens voor het leveren van de gevraagde dienstverlening en het administratief en commercieel beheer van ons klantenbestand.
Als Medewerker verwerken wij uw gegevens om alle noodzakelijke procedures uit te voeren die voortvloeien uit onze arbeidsrelatie: Personeelsbeheer. contracten Fiscale documentatie. Verwerking van ontslagen, regelgevingsdossiers en zelfs overlijden van werknemers. persoonlijk bestand Tijdscontrole opleiding Pensioen plannen. Sociale actie Preventie van beroepsrisico’s. Kwestie van de loonadministratie van het personeel. Beheer van vakbondsactiviteiten indien van toepassing.
Als sollicitant worden de verstrekte gegevens uitsluitend behandeld voor de huidige of toekomstige personeelsselectieprocessen die door het bedrijf worden uitgevoerd.
Wat is de legitimatie voor de behandeling van uw gegevens?
Gebruiker en abonnee: RGPD Artikel 6.1.a) toestemming van de belanghebbende voor de behandeling van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
Opdrachtgever: RGPD Artikel 6.1. b) de behandeling is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de belanghebbende partij is, of voor de toepassing op verzoek van deze van precontractuele maatregelen. RGPD Artikel 6.1.a) toestemming van de belanghebbende voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
Werknemers: RGPD Artikel 6.1.b) de behandeling is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij belanghebbende partij is. RGPD artikel 6.1.c) de behandeling is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling.
Aanvragers: RGPD Artikel 6.1.c) de behandeling is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op de verantwoordelijke voor de behandeling.
Voor andere behandelingsactiviteiten die mogelijk niet in dit privacybeleid voorkomen, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de behandeling om meer informatie te vragen. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en om de mogelijke verantwoordelijkheden te bepalen die uit het doel kunnen voortvloeien, naast de termijnen die zijn vastgelegd in het reglement voor dossiers en documentatie.

Aan wie zullen we uw gegevens doorgeven?
Persoonsgegevens worden in het algemeen niet aan derden verstrekt, tenzij wettelijk vereist, waaronder mogelijk mededelingen aan organisaties die rechtstreeks verband houden met de verantwoordelijke (Fiscaal, arbeids- en boekhoudkundig adviesbureau. Financiële entiteiten. Rijksdienst voor de Belastingdienst. Leerbedrijven Entiteit belast met het beheer van arbeidsrisico’s. Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid. Algemene Schatkist voor Sociale Zekerheid. Vakbondsorganisaties. Marketing- en publiciteitsbedrijven. Personeelsselectiebedrijven). Staatsveiligheidstroepen en -organen, gerechtelijke instanties, Openbaar Ministerie.
Hoewel het bij de overdracht van gegevens via internet of vanaf een website niet mogelijk is om absolute bescherming tegen indringers te garanderen, stellen we alles in het werk om de fysieke, elektronische en procedurele beschermingsmaatregelen te handhaven die nodig zijn om de bescherming van uw informatie te garanderen in overeenstemming met de toepasselijke vereisten met betrekking tot gegevensbescherming.
Al uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers (of beveiligde fysieke kopieën) die eigendom zijn van ons of onze gegevensverwerkers, en voor toegang tot en gebruik ervan zijn onze beveiligingscriteria en -beleid (of andere equivalenten van onze gegevensverwerkers) van toepassing.
Voeren wij internationale gegevensoverdrachten uit?
CAMPING RIFORT, SA heeft geen plannen voor internationale gegevensoverdracht.
Hoe beschermen we uw gegevens?
Om de bescherming te garanderen en de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te behouden, gebruiken we verschillende beveiligingsmaatregelen.
Hoewel het bij de overdracht van gegevens via internet of vanaf een website niet mogelijk is om absolute bescherming tegen indringers te garanderen, stellen zowel wij als onze gegevensverwerkers alles in het werk om de fysieke, elektronische en procedurele beschermingsmaatregelen te handhaven waarmee de bescherming van uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten ter zake. De maatregelen die wij hanteren zijn onder andere:

• beperk de toegang tot uw gegevens alleen tot die personen die deze moeten kennen in functie van de taken die zij uitvoeren;
• draag de verzamelde gegevens in het algemeen versleuteld over;
• bewaar de meest gevoelige gegevens (zoals bankgegevens) alleen in versleuteld formaat;
• installeer perimeterbeveiligingssystemen voor IT-infrastructuren (firewalls) om ongeautoriseerde toegang, bijvoorbeeld hackers, te voorkomen, en
• routinematig de toegang tot computersystemen controleren om oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens op te sporen en te stoppen.
In die gevallen waarin we u een wachtwoord hebben verstrekt (of u hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze websites of een ander portaal, applicatie of dienst onder onze controle, bent u verantwoordelijk voor het geheim houden ervan en het naleven van alle andere beveiligingsprocedures waarvan we u op de hoogte stellen. U kunt uw wachtwoord met niemand delen.
Maak een klantaccount aan op CAMPING RIFORT, SA
CAMPING RIFORT, SA biedt u een persoonlijke online klantenaccount waarmee u toegang krijgt tot alle applicaties zonder dat u zich opnieuw hoeft te registreren, en met name webpagina’s en applicaties
Uw klantaccount krijgt een globaal persoonlijk ID toegewezen dat geldig is voor alle toepassingen. CAMPING RIFORT, SA zal alle gegevens van zijn klantaccount afzonderlijk bewaren. Deze gegevens worden niet gesynchroniseerd met andere gegevens van u die u al heeft (hoewel sommige ervan hetzelfde kunnen zijn). Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, sectie 1, letter b) van de RGPD.
Met uw toegangsgegevens (e-mailadres/gebruikersnaam en wachtwoord) kunt u, door uzelf slechts één keer te identificeren, toegang krijgen tot verschillende applicaties, aangezien elke toepassing zijn inloggegevens naar de .login-server stuurt, waar ze worden geverifieerd alvorens de toegang te autoriseren Zodra de gegevens zijn geverifieerd, autoriseert de server de toegang van de toepassing tot uw persoonlijke gegevens. Op deze manier kan elke applicatie u rechtstreeks aanspreken met zijn nummer en zijn persoonlijke configuratie tonen, zolang deze is opgeslagen en de applicatie compatibel is met die functie.
U kunt uw klantaccount op elk moment verwijderen. Houd er echter rekening mee dat dit van invloed is op alle informatie die aan het account is gekoppeld. Uw account zal volledig verdwijnen en u kunt het niet gebruiken voor een van de aangesloten applicaties. Als u zeker weet dat u uw account wilt verwijderen, opent u het en selecteert u de optie Account verwijderen in het menu om het te verwijderen. Als u uw klantaccount verwijdert, worden uw persoonlijke gegevens verwijderd volgens het interne proces dat is ingesteld door . voor gegevensverwijdering.
Welke rechten kunnen belanghebbenden uitoefenen?
Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen van de behandeling van zijn gegevens door CAMPING RIFORT, SA
U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens, beperking en verzet tegen de behandeling ervan uitoefenen, evenals niet onderworpen worden aan beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op de geautomatiseerde behandeling van uw gegevens, en om de gegeven toestemming in te trekken, voor CAMPING RIFORT, SA. A17205857. CAMI VELL, 2 – 17258 – L’ESTARTIT – GIRONA. Of stuur een e-mail naar campingrifort@campingrifort.com en vermeld in het onderwerp “Gegevensbescherming”.
Daarnaast kan de belanghebbende contact opnemen met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit om aanvullende informatie te verkrijgen of een klacht in te dienen.


Camping Rifort

Welkom op onze kleine camping, waar we u uitnodigen om te genieten van een vriendelijke en vertrouwde sfeer. Onze locatie stelt u in staat om uw auto te laten staan en Estartit en omgeving te voet of met de fiets te verkennen en te genieten van een welverdiende vakantie!

Oude weg, 2
17258 de Estartit
GPS: 42.052106, 3.19166


(+34) 972 750 406


campingrifort@campingrifort.com


www.campingrifort.com

BEGIN
ACCOMMODATIES
TARIEVEN EN PLANNEN
RESERVERINGEN
CAMPING
DIENSTEN
RECREATIE
NIEUWS
CONTACT
ACCOMMODATIEVOORWAARDEN
PLOT VOORWAARDEN
Camping Rifort SA (RTC) KG-000080 · © 2023 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN · Ontwerp: F/· Legal
Heb je hulp nodig?