WETTELIJKE WAARSCHUWING

In overeenstemming met artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli op de diensten van de Society of Information and Electronic Commerce (LSSICE) worden de identificatiegegevens van het bedrijf hieronder beschreven:

Bedrijfsnummer:

Bedrijfsnaam: CAMPING RIFORT, SA

NIF: A17205857

RMG: T309 L590 F179 H10330 Ins 1ª

Adres: CAMI VELL, 2 – 17258 – L’ESTARTIT – GIRONA

Telefoon: 972750406

E-mail: campingrifort@campingrifort.com

DOEL VAN DE WEBSITE.

Hier moet u het doel of de activiteit van de website of het bedrijf beschrijven. Prijzen van de producten of diensten die via het web worden aangeboden, met vermelding van belastingen en verzendkosten.

Deze juridische kennisgeving (hierna de “juridische kennisgeving”) regelt het gebruik van de website: www.campingrifort.com

WETGEVING.

Over het algemeen zijn de relaties tussen A17205857 () en de gebruikers van zijn telematicadiensten, aanwezig op deze website, onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie.

GEBRUIKERS GEBRUIK EN TOEGANG.

De gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat toegang tot deze website op geen enkele manier het begin van een commerciële relatie met CAMPING RIFORT, SA () of een van zijn delegaties inhoudt.

INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM.

De intellectuele eigendomsrechten van de inhoud van de webpagina’s, hun grafisch ontwerp en codes zijn eigendom van CAMPING RIFORT, SA () en daarom is hun reproductie, distributie, openbare communicatie, transformatie of enige andere activiteit die kan worden uitgevoerd verboden met de inhoud van zijn webpagina’s of zelfs met vermelding van de bronnen, behalve met de schriftelijke toestemming van CAMPING RIFORT, SA ().

WEBINHOUD EN LINKS.

CAMPING RIFORT, SA () behoudt zich het recht voor om de informatie op zijn webpagina’s bij te werken, te wijzigen of te verwijderen en kan de toegang tot deze informatie zelfs beperken of weigeren aan bepaalde gebruikers.

CAMPING RIFORT, SA () aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie op webpagina’s van derden die toegankelijk zijn via “links” of links vanaf een webpagina die eigendom is van CAMPING RIFORT, SA (). De aanwezigheid van “links” of links op de webpagina’s van CAMPING RIFORT, SA () heeft een louter informatief doel en impliceert in geen geval een suggestie, uitnodiging of aanbeveling daarover.